Wøhni Mini Maskin er et lokalt firma som tar alle typer oppdrag innen belegningsstein, ferdigplen, kantstein, steinheller og støttemurer.  
Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende befaring!