Wøhni Mini Maskin tilbyr fjerning av fjell med rystelsefri sprengning ved hjelp av ekspanderende mørtel som har en sprengkraft på over 1,4 tonn pr cm2!
Dette må ikke forveksles med trollkraft som er en gammel utdatert produkt, mørtel vi bruker er laget for våre temperaturer og kan benyttes helt ned til -10 grader.
Boringen blir gjort med boretårn montert på minigraver slik at det hurtig kan bores hull på 35mm størrelse, ved slik størrelse kan man ha større avstand mellom borehull.

Ved rystelsefri sprengning . brukes for å splitte opp fjell, stein og betong på en trygg måte. Den er meget velegnet til bruk inærheten av konstruksjoner og bygg hvor rystelser utgjøren fare. Man kan med stor fordel bruke det innendørs påfjell og betong, for effektiv og enkel oppdeling.

Ta kontakt for mer info