Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Wøhni Mini Maskin er en god og kvalifisert stab, som har lang erfaring med ulike typer oppdrag. Vi gjør det meste innen gravearbeid og tar både små og store oppdrag. Oppdrag som utføres er blant annet utskiftning av stikkledninger, , fjerning av stubber, kabelgrøfter, planering av parkeringsområder, klargjøring for asfalt, garasjetomt/hustomt, og mye mer.